Kod satırları

İş Analisti / Ataşehir

 •  Üniversitelerin 4 yıllık Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun

 •  Analitik düşünerek problem çözmek, işleri sonuca ulaştırmak, soyut fikirleri somut çıktılara dönüştürme yeteneği olan

 •  Jira admin seviyesinde deneyimi ve bilgisi olan, gerektiğinde Jira içinde ekran ve süreç tasarlayacak olan.

 •  Takım çalışmasına yatkın ve ekipler ile sürekli iletişimde olacak olan. Süreçler içinde ekipler ile ortak çıktıları oluşturabilecek olan.

 •  İngilizce okuma / anlama ve konuşma iyi derecede olan.

 •  Visio ve excel konusunda iyi derecede tecürebesi ve bilgisi olan.

 •  İş analisti olarak en az 2 yıl deneyimi olan.

 •  Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olan.

 •  Uçtan uca entegrasyon süreçlerine hakim ve tecrübesi olan

Tercihen

 •  C# ile en az 1 yıl yazılım geliştirme geçmişi olan

 •  MS Project tecrübesi olan

 •  Bankalarda iş analist olarak çalışma tecrübesi olan

İş Tanımı

 •  Müşteri ve şirket içi proje ihtiyaçlarına uygun olarak sistem talep dokümanlarını oluşturmak,

 •  Sistem değişikliklerine uygun tasarımların oluşturulmak ve dokümantasyonunu sağlamak,

 •  İş ekipleri ile düzenli olarak değerlendirme ve talep toplantılarına katılmak.

 •  Toplantı çıktılarını dokümante ederek ilgili ekiplere yayınlamak ve doküman arşivlemesini yapmak.

 •  Kullanıcı kabul testlerini proje yönetim ekibi ile planlamak ve analiz dokümanları ile çıktıları karşılaştırarak raporlamak