Kod satırları

IT Proje Manager / Remote (Outsource)

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya ilgili alanlarından mezun

 • İyi derecede İngilizce bilen

 • Proje yönetimi konusunda en az 2 yıl tecrübeli

 • Tercihen PMI sertifikası olan

 • Proje yönetimi metodolojileri (agile, scrum, kanban, waterfall) ile çalışma ve uygulama deneyimi sahibi

 • Proje yönetim araçlarına/yazılımlarına ( MS Project, Visio, JIRA, vb.) ilgili

İş Tanımı

 • Teknoloji projelerini planlamak, yürütmek, izlemek ve sonuçlandırmak

 • Teknoloji projelerinin müşterilere zamanında teslim edilmesini sağlamak için ürün yönetim uzmanları (product owner) ve iş birimleri ekipleriyle birlikte çalışmak

 • Proje portföy yönetimi, zaman, kaynak, risk, kalite, tedarik ve maliyet yönetiminden sorumlu olmak

 • Proje teslimi için potansiyel riskleri belirlemek önceliklendirmek ve planlamak

 • Proje kapsamı, kaynak ve zaman çizelgesindeki değişiklikleri proaktif bir şekilde yönetmek

 • Proje aşamalarını ve çıktılarını takip etmek ve iç/dış paydaşlarla sürekli olarak iletişim kurmak

 • Kullanıcı kabul testlerinden sorumlu olmak ve proje boyunca kalite kontrolünü denetlemek

 • Projelerde teknoloji iş ortakları ile tedarikçi ilişkilerini yürüterek teknoloji çözümlerini belirlemek, sözleşmeleri ve şartnameleri hazırlayarak teklifleri almak ve sonuçlandırmak