İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Hizmetimiz ihtiyaçlarınıza göre iki ana başlıkta sunulmaktadır.


1- Önleyici İK Hizmetleri
➢ Evraklar (Formlar, Yıllık İzin, Oryantasyon…)
➢ Özlük Dosyası
➢ Performans Değerlendirme
➢ Ücretlendirme
➢ Eğitim
➢ Bordro


2- İyileştirici İK Hizmetleri
➢ Mevcut İK süreçlerinin gözden geçirilmesi, düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve yönetimi.