top of page

Performans Yönetimi

Güncelleme tarihi: 10 Şub

Performans yönetimi, şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda yönetici ve çalışanların

performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesidir. Her yılın başında, bir önceki yılın hedeflerinde çalışanın sergilemiş olduğu performansın çeşitli yöntemlerle ölçülmesiyle ilerlenir. Çalışanın geçmiş yıla ait performansı değerlendirilirken yeni yılın hedefleri ve çalışandan beklentiler de iletilerek performans yönetimi şekillendirilir.


Performans Yönetimi kavramı gün geçtikçe firmalar arasında önemini arttırarak, iş hayatındaki yerini almaktadır. Performans yönetimi ile çalışan geri bildirim alarak artı ve eksilerini, kariyer yolunda gelişime açık ve başarılı yönlerini değerlendirirken, yöneticiler de çalışanlardan geri bildirim ve değerlendirme almaktadır. Birebir iletişimin artı sağladığı gözlem ile birlikte yazılı olarak performans yönetimi desteklenmektedir.


Performans yönetiminin amacı;

 Ücret skalasını belirleme

 Yatay ve dikey pozisyon değişikliklerini belirleme

 İş gücü planlaması yapma

 Eğitim ihtiyaçlarını belirleme

 Kariyer yönetimi

 İletişimi arttırma

 Motivasyonu arttırma


Performans Değerlendirme Teknikleri

1. Grafik Ölçüm Yöntemi

En sık kullanılan yöntemdir. Personelin iş tanımına uygunluğu, işi sahiplenmesi, ekip ile

uyumu, dakikliği gibi kriterlere birden beşe kadar puanlama yaparak değerlendirme şeklidir. Değerlendirmeyi çalışanın üstü, kriterlerin yazılı olduğu formu doldurması sonucu elde ettiği puan ile yapar.


2. Kritik Olay Yöntemi

Çalışanların sergilemiş olduğu olumlu ve olumsuz yönlerin dönem içerisinde liste şeklinde kaydedilmesi şeklinde ilerlenir. Üstler için yorucu ve zaman alan bir yöntemdir. Aynı zamanda genel değerlendirme sene sonunda gerçekleşeceği için çalışana olumsuz durumlarda yapılması gereken uyarılar konusunda geç kalınmış olacaktır.


3. Zorunlu Seçim Yöntemi

Değerlendiriciye kriterlerin hangisinin yüksek puana sahip olduğu bilinmeyen bazı ifadeler verilir ve birini seçmeye zorlanır.


4. Tanımlayıcı Metin Tipi Değerlemeler

Çalışanın başarılı, başarısız, güçlü ve zayıf yönlerini yazarak yapılan değerlendirmedir.

Yorumlamalara da yer verilir fakat öznel değerlendirme ve yargılara açık bir yöntem olması olumsuz özelliklerindendir.


5. Kıyaslama Yöntemleri

Bu yöntemde çalışanlar birbiriyle kıyaslanarak en iyiden en kötüye şeklinde sıralanırlar. Farklı uygulama şekilleri mevcuttur.


 Sıralama Yöntemi: Belirlenen bir başarı ölçütünde çalışanlar en başarılıdan en

başarısıza göre sıralanır.

 Alternatif Sıralama Yöntemi: Çalışanların önce başarılı başarısız, sonra ikinci en

başarılı başarısız şeklinde sıralanmasıyla gerçekleşir.

 Adam Adama Kıyaslama Yöntemi: Liderlik, girişimcilik, işe bağlılık gibi kriterlerin bir

çoğunu bulunduran çalışan seçilmesi ile yapılan değerlendirmedir. Personellere,

yöneticilere uygulanabilir.


6. 360 Derece Değerlendirme Yöntemi

Çalışan ve yöneticilerin hem kendilerini hem de birbirlerini değerlendirdiği yöntemdir. Bu çok yönlü değerlendirmede ele alınan belirli sekiz konu bulunmaktadır.

1. İletişim

2. Liderlik

3. Değişime Uyabilirlik

4. İnsanlarla İlişkiler

5. Görevin Yönetimi

6. Üretim ve İş Sonuçları

7. Başkalarının Yetiştirilmesi

8. Çalışanın geliştirilmesi


Çalışanların başarı ve başarısızlıklarını ortaya koyan bu yöntemleri uygularken yapılan başlıca hatalar bulunmaktadır.

 Çalışanın sadece başarılı olduğu alana göre değerlendirilmesi. (Halo Etkisi)

 Çalışanın sadece zayıf olduğu yönün değerlendirilmesi. (Boynuzlama Etkisi)

 Güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesinin yapılmayarak ortak bir değerlendirme

kriterinin yaratılması. (Merkezi Eğilim)

 Kişinin hak ettiğinden fazla puan verilmesi. (Müsamaha Etmek)

 Kişinin hak ettiğinden az puan verilmesi. (Tolare Etmemek)

 Değerlendiricinin çeşitli nedenlerle değerlendirdiği kişiyi kendisine benzetmesi sonucu yüksek puan vermesi. (Benzerlik Hatası)

 Çalışanların bireysel performansından ziyade birbirleri ile ilişkilendirilerek

değerlendirilmesi.(Farklılık Etkisi)


Sonuç olarak çalışanlar için kariyer haritası çizme, yönetim için iş verimliliğinin artması noktasında performans yönetimi şirketler için vazgeçilmez bir ölçme, değerlendirme ve hedef belirleme sistemidir.


Performans yönetimi, işletmelerin çalışanların performansını etkili bir şekilde izlemesini, değerlendirmesini ve geliştirmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, hedef belirleme, performans değerlendirme, geri bildirim sağlama ve gelişim planları oluşturma adımlarını içerir. Çalışanlarla düzenli iletişim kurularak hedefler netleştirilir ve performansın ölçülmesi sağlanır. Performans yönetimi, çalışanların motivasyonunu artırır, iş verimliliğini optimize eder ve şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Adil ve tutarlı bir performans değerlendirme süreci, çalışanların kendilerini geliştirmesine olanak tanırken, işletmelerin rekabet gücünü artırır. Bu süreç, hem çalışanların hem de işletmenin başarısını destekleyen önemli bir araçtır. Salutis Danışmanlık www.salutisdanismanlik.com
performans yönetimi

173 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page