top of page

İş Hayatında Duygusal Zeka

Güncelleme tarihi: 10 Şub

Duygusal zeka; stresi azaltmak amacıyla duyguları olumlu yönetmek, etkili iletişim kurmak, empati, çatışmayı etkili yönetim zorlukların üstesinden gelme yeteneğidir. Bireyin özel hayatında olduğu gibi iş hayatında da önemli bir yeri olan duygusal zeka, çalışma hayatında güçlü ilişkiler kurma, başarılı kariyer ve kişisel hedeflere ulaşmada yardımcı olur.


Dünya Ekonomik Forumu, İşin Geleceği raporunda 2022 itibariyle çalışanlarda en çok

aranacak 10 yetkinliği yayımladı. Bu çalışmada öne çıkan yetkinlikler arasında duygusal

zeka da yer almakta. İşe alım firması olan Robert Half’ ın yaptığı araştırmada duygusal

zekanın çalışanlar üzerindeki;

- Motivasyon ve morali %46,

- Liderliği %45,

- Takım birliğini %37 arttırdığını ortaya koymuştur.


Zekanın 8 türünden biri olan duygusal zeka ilk kez 1985’te W.Payne’ ın doktora tezinde

ortaya çıkmıştır. Önemine vurgu yapıp popüler olmasını sağlayan ise Prof. D.Goleman’ ın

Duygusal Zeka isimli kitabıdır. Bu kitabı ile kim olduğumuz, ne yaptığımız ve ilişkilerimizi nasıl kurduğumuz üzerindeki duyguların etkisinin büyüklüğünü anlamamıza neden oldu. Goleman duygusal zeka yaklaşımına ilişkin 4 temel boyut olduğunu bildiriyor.


1) Kendinin Farkında Olmak: Bunlardan ilki olan bu olgu, nasıl hissettiğimizle alakalıdır.

Nasıl tür olaylar bizi ne gibi yönde etkiliyor sorularının farkında olup kendi özümüzle

bağlantılı olmaktır.

2) Kendimizi Motive Etmek: Hedeflerimize, stresi yönetme becerimize ve kendimizi

eğitmemize yönelik kapasitemizdir.

3) Empati: İletişim ile birlikte sosyal farkındalıktır.

4) İletişim Kurma: Anlaşmaya varma ve başkalarıyla olumlu, saygılı bir şekilde bağlantı

kurmaktır.


IQ dan daha önemli zeka türleri var ve tüm başarı aslında buna bağlı. Başkalarıyla daha iyi iletişim kurduğumuz, dengeli ve uyum içinde yaşadığımız, yeterli, mutlu ve kişisel doyuma ulaşmış hissettiğimiz kişisel başarıdan söz edilmekte. Bu nedenle duygusal zekadaki eksiklikler nedeniyle iş hayatınızda sadece belirli bir yere kadar ulaşabilirsiniz. Empati ve etkili iletişim olmadığı sürece örnek bir çalışma arkadaşı veya karizmatik bir lider olamazsınız.


“Yüksek kolektif entelektüel bir seviyeye ulaşmanın tek yolu sosyal uyumdan geçer.”

“En iyi durumda bile CI başarıyı belirleyen faktörlerin yalnızca %20’sini oluşturuyor.”

– Daniel Goleman


İş dünyasında duygusal zeka, çalışanların duygularını anlama, yönetme ve etkili iletişim kurma becerisini ifade eder. Liderlik, işbirliği ve çatışma yönetimi gibi alanlarda önemli rol oynar. Duygusal zekaya sahip liderler, çalışanlarıyla daha iyi ilişkiler kurar ve iş performansını artırır. Bu nedenle, iş hayatında duygusal zeka giderek daha fazla değer kazanmaktadır. Salutis Danışmanlık www.salutisdanismanlik.com
duygusal zeka

64 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page