top of page

Bloomberg Haberine Göre, Yapay Zeka Kaynaklı İşten Çıkarmaları Gizliyor Mu?

Yapay zeka (AI), son yıllarda iş dünyasında büyük bir dönüşüm yaratıyor. Bu dönüşüm, birçok sektörde verimliliği artırma ve operasyonel süreçleri optimize etme potansiyeline sahipken, aynı zamanda işgücü piyasası üzerinde de önemli etkiler bırakıyor. Bloomberg'in yakın tarihli bir raporuna göre, yapay zeka teknolojisinin gelişimi ve uygulanması, dünya genelinde binlerce çalışan için endişe kaynağı haline geldi. Rapor, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka nedeniyle şimdiye kadar 4600'den fazla kişinin işine son verildiğini tahmin ediyor. Ancak, bu sadece görünen kısmın başlangıcı olabilir.


Şirketler, yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaları genellikle gizler. Bu işlemler genellikle iç süreçlerin bir parçası olarak sunulur ve açıkça duyurulmaz. Şirketler, itibarlarını korumak ve çalışanlar arasında endişe yaratmamak için bu tür bilgileri sıkı bir şekilde kontrol altında tutarlar.

Bloomberg haberine göre yapay zekanın işten çıkarmalar üzerindeki etkisi, şirketler arasında açık bir şekilde tartışılmıyor.

Bloomberg raporu, bazı büyük şirketlerin, yapay zeka teknolojilerinin getirdiği değişiklikler nedeniyle gerçekleştirdikleri işten çıkarmaları kamuoyundan sakladıklarını iddia ediyor. Bu durum, yapay zekanın iş gücü üzerindeki gerçek etkisinin tam olarak anlaşılmasını zorlaştırıyor.


Taşımacılık şirketi UPS'in CEO'su Carol Tomé, şirketin 116 yıllık tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgasını kısmen yapay zekaya bağladı. Tomé, yapay zekanın, satış görevlilerinin fiyatlandırma uzmanlarından rehberlik istemesine gerek kalmadan teklifleri bir araya getirmesine olanak tanıdığını belirtti. Bu örnek, yapay zekanın iş süreçlerini nasıl otomatikleştirebileceğinin ve bazı pozisyonları gereksiz hale getirebileceğinin somut bir göstergesi.


Dünya çapında finans sektörünün önde gelen firmalarından BlackRock Inc., yaklaşık 600 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. CEO Larry Fink ve Başkan Rob Kapito, bu kararı açıklarken sektördeki dramatik değişimlere dikkat çektiler ve yeni teknolojilerin finans sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri dönüştürmeye hazır olduğunu belirttiler. Fink, yapay zekanın üretkenliği artırma potansiyeline duyduğu inancı dile getirse de, işten çıkarmaların kesin nedeni olarak yapay zekayı işaret etmekten kaçındı.


İş bulma firması Challenger, Gray & Christmas Inc.'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, yapay zeka nedeniyle işten çıkarılanların sayısının kamuoyunda bilinenden çok daha fazla olabileceğini belirtiyor.

Challenger, şirketlerin yapay zeka nedeniyle işten çıkarma gerçekleştirdiklerini kamuoyuyla paylaşmaktan çekindiklerini ve bu durumun medyada büyük yankı uyandırdığını ifade ediyor. Bu gelişmeler ışığında, şirketlerin yapay zeka teknolojilerini benimserken, çalışanlarının geleceği ve iş güvencesi konularında daha şeffaf ve sorumlu bir yaklaşım benimsemeleri gerekiyor. Teknolojik ilerlemenin getirdiği değişimler kaçınılmaz olsa da, bu değişimlerin insan odaklı bir yaklaşımla yönetilmesi, hem çalışanların hem de şirketlerin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip.


Şirketler, yapay zeka destekli işten çıkarmaları sıklıkla gizlerler. Bu tür kararlar genellikle iç süreçlerin bir parçası olarak uygulanır ve genellikle kamuya duyurulmaz. Şirketler, itibarlarını korumak ve çalışanlar arasında endişe yaratmamak için bu tür bilgileri sıkı bir şekilde saklarlar.

Yapay zekanın iş dünyasındaki yükselişi, şirketlerin iş yapma şeklini dönüştürürken, aynı zamanda iş gücü piyasasında önemli değişikliklere yol açıyor. Bloomberg raporu, bu dönüşümün sadece teknolojik bir mesele olmadığını, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir dönüşümü de beraberinde getirdiğini vurguluyor. Şirketler, yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirirken, bu teknolojinin insanlar üzerindeki etkilerini de dikkate almalı ve uygun stratejiler geliştirmelidir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page