DEVLET HİBE

VE

TEŞVİKLERİ

İşletmelerin ve girişimcilerin faaliyetlerini gerçekleştirmek, işlerini büyütmek, yeni alanlara yatırım yapmak ve bunları sürdürülebilir şekilde minimum maliyetle yapabilmeleri için hem ulusal hem uluslararası alanda verilen kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri oldukça önem taşımaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşların sunduğu hibe ve teşvikler firmaların işlerini geliştirmeleri esnasında büyük kolaylık sunmaktadır.


Ar-Ge, ihracat, yatırım, personel, seyahat, fuar, kira, vergi ve buna benzer pek çok gider kaleminde sizde yükünüzü hafifletebilirsiniz.