BORDRO VE ÖZLÜK

Gizlilik ve Güvenlik Sağlayın

 • Puantaj bilgilerinin oluşturulması

 • Hak edişlerin hesaplanması (fazla mesai, prim, ikramiye vs.)

 • Kesintilerin hesaplanması (icra, trafik cezası, avans vs.)

 • Personel işe giriş bildirimleri

 • Personel işten çıkış bildirimleri

 • SGK aylık prim ve hizmet belgesi bildirimi

 • İŞKUR işgücü çizelgelerinin bildirimi

 • İşe yeni başlayan çalışana ait belgelerin hazırlanması (iş sözleşmesi vs.)

 • İşten ayrılacak çalışana ait belgelerin hazırlanması (hakediş bordrosu, ibraname, çalışma belgesi vs.)

 • Kıdem ve İhbar tazminat hesaplamaları

 • Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil personele ait yükleme dosyasının hazırlanması

 • Maaş listelerinin hazırlanması

 • İş kazalarının SGK ya bildirimi

 • SGK eksik gün bildirim formlarının hazırlanması

 • Sağlık raporlarının bildirimleri

 • Kişi bazlı personel bordrolarının elektronik ortamda bildirimi

 • Teşvik hizmetleri